Kezdőlap

 

Kedves  Látogató,  az oldal   átalakítás  alatt. Addig is  a régi tartalmak elérhetők.

Az  antropozófiai szemléleten alapuló művészeti terápia ”nem bizonyos többletek, elfojtott indulatok vagy egyéb egyoldalú dolgok kiéléséről szól,sokkal inkább arról, hogy a páciensnek bele kell tudni élnie magát bizonyos megjelenési formákba, tapasztalatokba, amelyeket egyedül, saját magától nem találna meg. Művészi megnyilvánulásainak…azt a lehetőséget kell megadnia számára, hogy azzá váljon, ami a jövőben lenni akar.”Eva Mees-Christeller

Rózsa  

A Fény-Szín-Sötétség festésterápia dr Ita Wegman és Liane Collot d’Herbois együttműködéséből született. Alapja a Rudolf Steiner-i emberkép.

Lényege: a Fény-Szín -Sötétség/Szubsztancia hármassága tükröződik a hármas tagozódású emberben szellemi, lelki és fizikai szinten is. Ezért lehetővé válik a “diagnosztikus” képeken betekintést kapni az ember alkatáról, rejtett folyamatokról is, a betegség megjelenését megelőzően is.

A terápiás folyamat: a beteg szabadon készített képei alapján a terapeuta vezetésével a Fény-Szín-Sötétség törvényei alapján lépésről lépésre átalakítani a kiinduló helyzetet, visszaállítva a felborult egyensúlyt az egészséges működés irányában. Ehhez, a terapeuta értő és finom vezetése mellett, a beteg aktív, és egyre éberebb közreműködésére is szükség van. Egyre inkább saját maga végzi az átalakítást, maga veszi észre, ha a kozmikus rend törvényeiből kilép, maga korrigálja hibáit, amely során egyre tudatosabbá válik. 

Az Fény-Szín-Sötétség  festésterápia a dornachi Szellemtudományi Főiskola orvosi szekciója által elismert terápia.

Bővebben: https://festesterapia.wordpress.com/cikkek/

August19 036

Történet

Liane Collot d’Herbois-féle Fény-Szín- Sötétség orvosi festésterápia a Rudolf  Steineri emberkép alapjain, a színek törvényszerűségeinek elmélyült ismeretéből, és a dr Ita Wegmannal való közös munkából fakadóan született a múlt század első felében. Az  első  képzés   Hágában jött  létre . A  terápiát a világ számos országában sikerrel alkalmazzák  terápiás központokban, kórházakban, magán praxisokban. Új képzési központok jöttek létre  Franciaországban, Olaszországban, Ausztráliában, az Egyesült Államokban.